Referencie

Írsky Cork s Michalom a Marekom

Írsky Cork s Michalom a Marekom

Sme veľmi radi, že Vám môžeme odprezentovať skúsenosť Mareka a Michala s jazykovým kurzom v Írskom Corku. Prečítajte si Marekovu esej, alebo si pozrite video na našej FB stránke. Ďakujeme za Váš záujem a veríme, že Vás zaujme naše portfólio anglických kurzov v Írsku.

Neskutočný SHANGHAJ s Matúšom

Neskutočný SHANGHAJ s Matúšom

1. Matúš! Môžeme sa Ťa opýtať, čo Ťa viedlo k rozhodnutiu ísť študovať do zahraničia?
Tých pohnútok bolo niekoľko. V prvom rade to bola túžba zdokonaliť sa v angličtine, ale aj veľká túžba spoznávať svet a skúsiť takýto študijný pobyt. Od momentu, ako som sa dozvedel, že v treťom ročníku gymnázia, kde študujem, môžem odísť na ročný pobyt do zahraničia, tak som už o ničom inom nerozprával. Od prvého ročníka som hľadal akúkoľvek možnosť na študijný pobyt v zahraničí a hľadal som dovtedy, kým sa neobjavila.

2. Kde si teda napokon študoval a ako dlho?
Študoval som od začiatku septembra 2015 do konca júna 2016 v druhom najväčšom meste Číny, v Shanghaji.